FSC sertifikaat

FSC sertifikaat tagab selle, et toode pärineb hästi majandatud metsast, mis pakub keskkondlikke, ühiskondlikke ja majanduslikke hüvesid.

FSC printsiibid ja kriteeriumid panevad aluse metsamajandamise parimale tavale. FSC töörühmad töötavad välja FSC piirkondlikud ja riiklikud standardid. Need standardid kohandatakse vastavalt riigi või piirkonna olukorrale ja tingimustele.

Metsamajandaja või -omanik, kes soovib saada FSC metsamajandamise sertifikaati, peab läbima hindamise, mille teostab FSC akrediteeritud sertifitseerija. Sertifitseerija kontrollib, kas majandamine vastab kõikidele FSC asjakohastele nõuetele. Kui kõik vastab nõuetele, väljastatakse FSC metsamajandamise sertifikaat, mis kehtib viis aastat. Sellele lisaks kontrollitakse nõuetele vastavust igal aastal uuesti, et kogu aeg oleks tagatud standardi järgimine.

Allikas:

https://ee.fsc.org/ee-ee/fsc-sertifitseerimine

Tasuta transport

Leidsid soodsama pakkumise